Obștea Moșnenilor
Nămăești
Prima pagina
 

Nu poate fi înţeles sufletul românului şi istoria lui
fără a înţelege dragostea poporului român pentru pă­mân­tul său.
Nicolae Iorga

In urma mai multor demersuri pe care un comitet de initiativa le-a demarat pentru reconstituirea Obstei Mosnenilor Namaesti, conform legilor Fondului Funciar (Lege 169/1997, Legea 1/2000), pe data de 11.04.2000, s-a acordat personalitate juridica Obstei Mosnenilor Namaesti, cu sediul in comuna Valea Mare Pravat, satul Namaesti, jud. Arges.

 

In anul 1948 Obstea Mosnenilor Namaesti detinea o suprafata totala de 2470 ha, dintre care 1954 ha teren cu destinatie forestiera si 516 ha teren cu destinatie agricola. Conform Legii 1/2000,in anul 2002 Obstea a fost pusa in posesie cu o suprafata de 1554,46 ha, 1085 ha teren cu destinatie forestiera si ... [ cititi in continuare]
Noutati:
ANUNT:
 
Obstea Mosnenilor Namaesti convoaca Adunarea Generala Ordinara a Mosnenilor, pe data de 23 martie 2014, ora 10:30, care va avea loc la sediul Obstei Mosnenilor Namaesti, in Comuna Valea Mare Pravat, Sat Namaesti, Nr. 81, Jud. Arges.
 
Ordinea de zi:
  • Informare despre activitatea consiliului de administratie pe 2013.
  • Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
  • Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2013.
  • Prezentarea si aprobarea bilantului contabil pe anul 2013
  • Propuneri si investitii pe anul 2014.
  • Discutii referitoare la activitatea Consiliului de administratie pe 2013 si propuneri pentru 2014.
  • Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pe 2013.
  • Diverse.
© 2014 - Obștea Moșnenilor Nămăești