Obștea Moșnenilor
Nămăești
Obiectiv Central
 
 

 

           

Scopul si obiectivul Obstei Mosnenilor Namaesti


Scopul  asociatiei il constituie mentinerea continuitatii vechii Obsti si folosirea in comun a fondului funciar detinut.
Pentru realizarea scopului sau, Obstea se va ocupa de urmatoarele activitati:

Administrarea si conservarea drepturilor membrilor reinscrisi in obste, drepturi mostenite prin danie domneasca;

Prestarea oricarei activitati economice ce priveste folosirea in comun a patrimoniului Obstei, aflat in proprietaea private a asociatilor, precum si exploatarea si valorificarea  materialului lemnos;

Impadurirea terenurilor, respectiv regenerarea padurilor, conform Codului Silvic;

Asigurarea fondului de regenerare si conservare a padurilor, conform Codului Silvic;

Ingrijirea golurilor alpine, a pasunilor si exploatarea lor conform legilor in vigoare;

Arendarea si concesionarea de terenuri persoanelor fizice sau juridice;

Licitarea sau negocierea directa, dupa caz, a golurilor alpine pentru pasunat, a vanzarilor de masa lemnoasa sau a altor activitati din cadrul Obstei, in conformitate cu legile in vigoare;

Industrializarea masei lemnoase, rezultat al exploatarii ce se face in cadrul SC Mosneanul Namaesti SRL, care este dotat cu gater, fierastrau pentru debitare, circular si alte utilaje de prelucrare a lemnului;

Initierea de activitati privind dezvoltarea turismului in perimetrul Obstei (construirea de cabane turistice, drumuri de acces, drumuri forestiere);

Valorificare fructelor de padure si a ciupercilor, fie prin forte proprii fie prin arendarea fondului persoanelor fizice sau juridice interesate;

Administrarea fondului piscicol si de vanatoare;

Colaborarea cu personae fizice, juridice, organizatii guvernamentale si nonguvernamentale, societati sau asociatii, pentru dezvoltarea activitatii.

 

   
© 2014 - Obștea Moșnenilor Nămăești