Obștea Moșnenilor
Nămăești
Prezentare
 
 

 

  Consiliul de conducere si Administratie este format din 5 membrii si anume:


• un presedinte;
• un secretar;
• 3 (trei) membrii.
Si doi membrii supleanti care pot inlocui membrii indisponibili prin hotararea Consiliului de conducere si administratie.
Membrii Consiliului de conducere si administartie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 

• sa fie membru al  Obstei, inscris in Registrul special, cu drepturi conform anexei nr. 54 si 39;

• sa nu fie in situatia de incompatibilitate;

• sa nu aiba cazier judiciar;

• sa fie major;

• sa nu fie ruda intre ei pana la al patrulea grad de rudenie;

• sa nu aiba si sa nu fi avut litigii cu Obstea.

 

Membrii Consiliului de  coducere si administratie si membrii supleanti se aleg prin vot secret, prin depunere de candidatura si se  valideaza de Adunarea Generala candidatii care obtin cel mai mare numar de voturi in ordine descrescatoare, dupa numararea voturilor valabil exprimate pentru candidati.
Presedintele si secretarul consiliului de conducere si administratie se aleg prin vot secret din membrii consiliului si se valideaza de catre Adunarea Generala.


   
© 2014 - Obștea Moșnenilor Nămăești